Důchodová reforma KDU-ČSL v pěti bodech

přidáno 17.10.2017 tiskové oddělení

KDU-ČSL dnes představila svůj návrh důchodové reformy. První návrh strana představila již v roce 2011; nyní ho aktualizovala a představila jeho hlavní teze. 

„Důchodová reforma velmi úzce souvisí s celkovou podporou rodin, protože průběžný systém, který by měl zůstat tím hlavním a nosným systémem, protože je závislý na počtu narozených dětí jako dalších a nových plátců do důchodového systému. Jsem rád, že se potvrdilo, že naše prorodinná politika, se kterou jsme šli do voleb před čtyřmi lety a v níž jsme splnili to, co jsme slíbili, funguje. I s tím, že celková atmosféra ve společnosti je daleko přívětivější vůči rodině, ale myslím si, že stále je na čem pracovat a důchodová reforma s tím úzce souvisí,“ řekl Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL.


Díky KDU-ČSL zůstane pracujícím rodinám s dětmi jen v letošním roce v peněženkách 5, 5 miliardy korun, které rodiny mohou použít na zlepšení své situace, mohou je použít například na kroužky pro děti. Peníze navíc by však měly být využity především na přijetí dalších dětí do rodin.

„V posledních třech letech se v České republice zvýšila porodnost, narodilo se také více druhých a třetích dětí, což je velmi důležité, že to nejsou jenom jedináčci, a zároveň roste počet manželství, počet sňatků, To je také velmi pozitivní trend, který ukazuje, že lidé chtějí vytvářet dlouhodobé svazky a přijímat děti do svých rodin,“ dodal Pavel Bělobrádek.

Současná vzrůstající ekonomická úroveň by se měla odrazit i v tom, že lidé budou chtít mít více dětí a budou ochotni do nich investovat.

„Je to nejenom proto, že mít děti je smyslem života, že je to věc, která patří k lidskému štěstí a ten, kdo děti může mít a chce je mít, tak je to pro něj velké téma. Zároveň je to téma národohospodářské, a to právě souvisí s důchodovou reformou. Jsem přesvědčen, že právě otázka demografického deficitu je zcela zásadní pro ekonomickou prosperitu v následujících letech. A pokud nebudeme mít české děti z českých rodin, tak to do budoucna bude velký problém nejenom pro důchodový systém, ale pro celé národní hospodářství,“ řekl Pavel Bělobrádek.

Nejlepší důchodovou reformou je dobrá hospodářská politika státu a úspěšná rodinná politika, kterou nelze oddělovat od důchodového systému.

„Ukazuje se, že když se daří ekonomice, daří se i důchodovému systému. My přicházíme s pěti body, které považujeme za zcela zásadní,“ řekl Jan Bartošek, místopředseda strany a garant sociální politiky KDU-ČSL.

A které body to jsou?

  1. Slevy na pojistném pro pracující rodiče.
  2. Společné důchodové pojištění manželů – vyrovná rozdíly v důchodech mezi muži a ženami. Ochrání maminky s dětmi v případě rozvodu, kdy je muž opustí a nechá bez pomoci.
  3. Zkrácené úvazky pro maminky bez sníženého důchodu.
  4. Volitelný dřívější odchod do důchodu o 1 rok za každé vychované dítě pro maminky, které kvůli tomu nebudou mít nižší důchod.

„Chceme, aby žena měla na výběr po celý svůj aktivní život,“ dodal Jan Bartošek.

A dalším důležitým bodem je zřízení Fondu budoucnosti.

„V tomto Fondu budoucnosti by se měly scházet dividendy ze státních podniků a výnosu ze státního majetku, případně z nerostného bohatství; například těžba lithia. A proč tento fond? V současné době se ekonomice daří, ale z historie víme, že ekonomické cykly se opakují. Každý dobrý hospodář myslí na horší časy a my nejsme výjimkou; chceme, aby důchodci měli jistotu, že existuje fond, ze kterého se bude přispívat na důchody, protože kdo pracuje, má právo na důstojný důchod. Pro nás je zásadní, aby důchodci nebyli znejišťováni, zda na důchody bude, nebo ne,“ dodal Jan Bartošek.

Fond budoucnosti by měl být po norském vzoru oddělen od státního rozpočtu, aby nemohl být tunelován nebo kanibalizován.

„Pro nás je velmi důležité, že nechceme trestat lidi, kteří nemohou nebo nechtějí mít děti, ale chceme podporovat ty, kteří děti mají, protože to jsou budoucí plátci do systému. Co bude mít bezdětný z podpory pracujících rodičů? To, že tam je velká pravděpodobnost, že ty děti budou chodit do práce, budou platit zdravotní a sociální odvody, které jsou základem penzí a zdravotního zabezpečení pro všechny. Z tohoto důvodu se domníváme, že tento systém výhodný pro každého a že tato investice se vyplatí a multiplikační efekt bude velmi výrazný,“ uzavřel Pavel Bělobrádek.

Přečtěte si, Proč volit lidovce? nebo si projděte Co jsme splnili za uplynulé 4 roky. Není toho málo!

Volte KDU-ČSL! Volte č. 24.

Připojte se k nám

na sociální sítě

Staňte se součástí naší
politické kampaně na sociálních médiích